Autor: Joan Brunet i Mauri

I de la gestió eficient, qui en parla?

Del meu bloc de notes manllevo dues anotacions i una reflexió per posar negre sobre blanc les conseqüències que es deriven de problemàtiques previsibles des de fa anys i que encara no ocupen espai suficient en les agendes polítiques dels governants que, a voltes, sembla no volen adonar-se que el primer pas a donar a l’hora d’acarar situacions econòmicament, socialment i políticament complexes, passa per gestionar eficientment allò que ja es té. Anotació primera. Diu l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) que Sabadell, juntament amb Terrassa –i amb un molt menor proporció Barcelona–, seran les ciutats catalanes que més creixeran...

Read More

Per pensar-hi

Catalunya és a la cua de tot l’Estat quant a despesa en matèria de salut dels ciutadans, amb una minva d’inversió relativa de l’ordre d’un 27,5% des de 2009, i absoluta de 3.328 milions d’euros. Quant a educació el panorama no és pas millor, ja que Catalunya ocupa posicions de cua (la tercera per sota) pel què fa a l’evolució de la despesa, atès que també durant els darrers 10 anys, s‘ha produït un decrement a l’entorn del 12 % amb el resultat de 781 milions d’euros de diferència en relació al pressupost de la Generalitat de Catalunya de...

Read More

És la Terra qui mana…!

 “La Terra no és una herència dels nostres pares sinó un préstec dels nostres fills”. Proverbi indi El Glòria, entès com a sistema resultant de la suma de factors meteorològics i climàtics d’entitat diversa que coincideixen en el temps sobre un mateix punt, és passat i com a fenomen natural excepcional que ha estat, passarà a la història, i no pas, malauradament, fent honor al seu nom. Però així són les coses i així les paradoxes que es deriven de les actuacions dels humans, entestats en donar nom als fenòmens atmosfèrics que fins fa poc no en tenien, malgrat...

Read More

Subscripció

Comentaris Recents

Categories