L’Ajuntament de Barcelona s’ha decidit a invertir sis milions d’euros des d’ara i fins el 2012 per donar resposta adequada al creixent ús que de la bicicleta n’estan fent els barcelonins com a mitjà de transport. El pla, elaborat pel consistori barceloní, parteix d’aquestes premisses bàsiques: treballar per augmentar l’actual nombre de quilòmetres de carrils bici; crear noves àrees d’aparcaments específics per a les bicicletes, fins i tot alguns subterranis; i potenciar les mesures que tendeixen a incrementar la seguretat viària de les persones que han elegit la bicicleta com el seu vehicle de transport urbà habitual. Amb les accions i actuacions que es proposa endegar el consistori barceloní, no es fa més que fer justícia a una demanda ciutadana creixent i s’aposta per la potenciació de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport. Segons les darreres dades de les quals es disposa, a Barcelona hi ha un parc mòbil que supera les 210 mil bicicletes i, diàriament, són unes 30 mil les persones que es mouen per la ciutat amb aquest ecològic i saludable vehicle. Malgrat aquestes xifres, a la capital de Catalunya disposa només de poc més de 130 quilòmetres de carril bici. D’aquí que un dels projectes més interessants que es contenen en el pla sigui el de concloure –en un temps màxim de tres anys– l’anomenada ronda verda a Barcelona que haurà de permetre recórrer el perímetre de la ciutat al llarg de 60 quilòmetres de carril bici que discorreran per indrets i itineraris preferentment enjardinats.

Tota una aposta a prendre en consideració atesos els temps que correm en què les ciutats són cada vegada menys acollidores si tenim en compte la creixent pressió que sobre elles exerceixen els vehicles motoritzats. Sabadell, per les característiques orogràfiques que presenta, és una ciutat ideal per a fer desplaçaments en bicicleta. I no és que els sabadellencs no disposem de carrils bici. En tenim i, proporcionalment, ara com ara possiblement en tenim més que no pas Barcelona. Però cal reconèixer que, en determinats casos, aquests carrils bici transcorren per indrets en els quals els obstacles no faciliten precisament utilitzar-los de manera convenient i que, també en ocasions, fa que els ciclistes prefereixin circular per les vies destinades a tots els vehicles abans de fer-ho per carrils bici poc respectats. D’aquí que seria aconsellable que els actuals carrils bici fossin “netejats” d’obstacles i es pensés en ampliar-los per facilitar les comunicacions interciutadanes mitjançant la bicicleta.

És cert, per exemple, que a partir de sengles mocions promogudes per l’Entesa per Sabadell i aprovades pel plenari municipal, es demanaven l’habilitació de carrils bici a la carretera de Sabadell a Matadepera i a la de Sabadell a Castellar del Vallès. La Diputació de Barcelona ja ha habilitat un carril bici que comunica Ca N’Oriac amb Sant Julià d’Altura, carril que seria bo arribés fins a Matadepera. Per contra, l’hipotètic carril bici que uneixi Sabadell amb Castellar del Vallès dorm el somni dels justos i valdria la pena continuar-hi insistint per fer-lo possible. En qualsevol cas, un i altre carrils bici serien molt ben rebut per aquelles i aquells que, especialment els caps de setmana i dies festius, es decideixen sortir i fer un tomb amb les seves bicicletes pels nostres entorns.

Comptat i debatut: el balanç de les realitats i dels projectes relacionats amb la potenciació de l’ús de la bicicleta a Sabadell no és negatiu però tampoc no permet llançar coets. Caldria ser més agosarats i bel•ligerants en favor de la bicicleta. Hi guanyaríem tots. Hi guanyaríem en qualitat de vida personal i ciutadana.

Publicat a Diari de Sabadell, el 23 de febrer de 2006