Divendres passat, en el decurs d’una assemblea convocada a l’efecte, s’acordava la dissolució de l’associació Sabadell Cruïlla després de considerar, els seus promotors, que la seva feina havia conclòs just quan s’iniciaven les obres del que serà el nou traçat subterrani dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per la nostra ciutat. Segons expliquen les cròniques, no tots els assistents a aquella assemblea estaven d’acord amb aquesta dissolució i alguns apostaven per la continuïtat de l’associació. Això no obstant, la majoria dels assistents decidiren que havia arribat el moment de fer mutis pel foro. Es tancava així la curta, però intensa vida de Sabadell Cruïlla. Ho feia. A més, amb un alt sentit de la responsabilitat, del saber fer i estar. L’associació, com es recordarà, naixia a cavall de la primera presentació del projecte oficial de perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat pel subsòl de la ciutat; un projecte que no acabava de satisfer a un nombrós grup de ciutadans i de ciutadanes que entenien no aprofitava totes les oportunitats que una obra pública d’aquesta envergadura podia comportar per Sabadell i la seva comarca. Ara, una vegada els plantejaments que Sabadell Cruïlla defensava han estat recollits en el pacte ciutadà per la mobilitat, l’associació ha decidit desaparèixer físicament de l’escena ciutadana. I mentre Sabadell Cruïlla es retira, altres instàncies i comissions de seguiment de les obres s’han posat en marxa. Tindran –tenen ja– la responsabilitat de fer el seguiment del projecte i de mantenir vius els continguts de l’acord ciutadà al qual es va arribar.

Bo és saludar, doncs, la decisió adoptada per Sabadell Cruïlla que ha preferit dissoldre’s abans de perpetuar-se, amb els riscos que això possiblement comportava. Caldrà agrair, i molt, a aquesta associació l’esforç, la tenacitat i la voluntat de treball per defensar, primer, la seva proposta i per, després, a mesura que el debat avançava, buscar punts d’encontre per facilitar el consens. Una actitud que honora a la ara ja desapareguda associació i a les persones que l’encapçalaven que, val la pena dir-ho, malgrat les postures que mantenien, van fugir sempre de la defensa d’impossibles que sabien que a res no aconduiria. S’haurà demostrat d’aquesta manera, que Sabadell Cruïlla no anava contra res sinó que militava a favor d’obtenir el màxim profit social d’un projecte que és i serà transcendent per la ciutat i per al seu entorn. D’aquesta manera, i també gràcies a les aportacions i gestions fetes per molts i moltes ciutadanes i al treball sovint anònim de la Fundació Bosch i Cardellach, al llarg del debat, el projecte Metro Sabadell haurà millorat notablement al deixar les portes obertes per a la configuració d’un sistema de transport públic local i comarcal racional, pensat i amb visió de futur. Només per haver arribat fins aquí valia la pena Sabadell Cruïlla i el debat ciutadà que l’associació va ser capaç de provocar.

Caldrà prendre bona nota de tot el què ha passat mentre Sabadell Cruïlla ha estat activa i deixar per la història el què podria haver estat el projecte Metro Sabadell sense que s’hagués generat aquest debat ciutadà. De fet, val a dir-ho, Sabadell està força acostumada a mobilitzar-se arran projectes a l’entorn del ferrocarril. Ho va fer, amb èxit, quan els anys 20 del segle passat, els llavors Ferrocarriles de Cataluña (actuals Ferrocarrils de la Generalitat) arribaven al barri de Gràcia i els seus promotors volien fer-lo arribar fins el centre a cel obert. La ciutadania d’aquells moments, encapçalats pel regidor federal Jaume Ninet Vallhonrat i amb el suport de l’arquitecte Izard, varen evitar el disbarat. Ho va tornar a fer, a les darreries del franquisme quant gran part de la ciutadania defensava una Gran Via que no va poder ser, en ocasió del soterrament del traçat de la línia de RENFE. En aquesta ocasió, però, es va perdre una gran oportunitat d’articular la ciutat i evitar, com va passar, substituir un dogal de ferro per un altre d’asfalt. Finalment, ho ha tornat a fer ara, amb el projecte Metro Sabadell amb un bon resultat inicial. Sabadell Cruïlla n’haurà estat, en gran part, la responsable de promoure el debat i la ciutat la gran beneficiada d’aquest debat.

Publicat a Diari de Sabadell, el 24 d’abril de 2008