El retard en la implantació d’energies renovables a Catalunya (i, per tant, el fracàs en l’anomenada transició energètica) és un exemple de com els darrers governs de la Generalitat de Catalunya, sobretot els presidits per Carles Puigdemont i Quim Torras, s’han ‘oblidat’ del mentrestant, en aquest cas energètic. És així com en 10 anys no s’ha autoritzat a Catalunya cap nou parc eòlic a despit d’alguns projectes capdavanters que el Govern ha tingut damunt la taula. Sigui com sigui el resultat és que avui Catalunya és energèticament més depenent que no pas ho era fa uns anys. Una dada: l’any 2020 les energies renovables a Catalunya no arribaven a significar el 20% de la producció elèctrica bruta mentre que al conjunt d’Espanya suposaven ja el 43,6%. Avui, a El País es publica el resultat d’una conversa entre Cristian Segura i el vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, Climent Molins Borrell, suficientment il·lustrativa quant a l’abastiment energètic de Catalunya, que podeu veure i llegir cliclant aquí mateix.