Pel què fa a les convocatòries de manifestacions pel proper dissabte arran la constitució dels nous ajuntaments, mai no s’hauria d’oblidar el deure que tenim de defensar l’exercici de dos drets democràtics fonamentals com ho són la llibertat d’expressió i el respecte democràtic que sempre devem als que no pensen ni actuen com nosaltres pensem i actuem. L’escarni, l’insult, la demagògia, la mentida res no tenen a veure amb la llibertat d’expressió sinó que contràriament tenen a veure amb la vulneració de drets que assisteixen i pertanyen als que –malparaprasejant a Raimon– no opinen ni pensen “com nosaltres voldríem que opinessin i pensessin”.