"Disposat sempre a escoltar i a reflexionar, per aprendre i compartir"

Catalunya

Popular

Europa

Latest
  • Persones
  • Valors
  • Fet divers

El Xima (Josep Ramon Giménez) i jo vàrem tenir la sort de poder tractar a Forges (Antonio Fraguas...

Subscripció

Comentaris Recents

Categories