Si cliqueu damunt alguna de les opcions que us proposo, accedireu a documents fotogràfics evocadors d’amistats i de moments que han tingut –tenen– un pes important en la meva vida de relacions personals i professionals, més enllà de les familiars.

Amics

Moments