Ahir, en sessió ordinària dels membres numeraris de la Fundació Bosch i Cardellach, es va acordar proposar-me com a nou director de l’entitat per als propers quatre anys en substitució de l’actual director, l’arquitecte Josep Llobet, que ha esgotat els seus dos mandats estatutaris. Aquesta proposta no ho serà en ferm fins que sigui ratificada pel patronat de la institució en la seva sessió del 7 de novembre. Sigui com sigui, avui, però, he de tenir paraules d’agraïment i de compromís envers l’entitat i la ciutat.

Paraules d’agraïment als membres numeraris de la Fundació per la confiança que em fan a l’haver-me proposat com a nou director de l’entitat. D’agraïment a les persones que des de la fundació de l’entitat ara fa més de 70 anys, han treballat per la consecució de les finalitats que en cada etapa han primat la vida de la institució. D’agraïment també als companys i a les companyes que han acceptat formar part de la junta que em pertocarà encapçalar tant bon punt el Patronat ratifiqui el meu nomenament. I, finalment, d’agraïment a les persones que treballen a l’entitat i a tots els membres de la Fundació. Sense la seva col·laboració, tampoc hauria estat possible la trajectòria de la institució.

Paraules de compromís. De compromís -meu i de l’equip amb el qual tindré la satisfacció de treballar- envers l’entitat i la ciutat. Envers l’entitat per continuar aprofundint en el què en són els seus trets identitaris i fundacionals en quant a la promoció i la difusió del coneixement, de debat i d’intercanvi d’idees. Envers la ciutat amb l’objectiu de consolidar el rol de la Fundació com a punt de trobada singular de la societat sabadellenca. En definitiva el compromís de treballar en el projecte comú d’avançar cap a la ciutat que tots volem. Una ciutat més oberta, més participativa, més dialogant, més justa, més solidària, més equitativa.