Components de la candidatura que l’any 2002 ens vàrem presentar a elecció al Col·legi de Periodistes de Catalunya, de la que en formava part, d’entre d’altres, Toni Traveria (al mig de la segona fila).

Hi ha dies que preferiries no haguessin existit mai a despit que això no evitaria en cap cas haver d’acarar els mals moment que la vida ens té reservats. Només en vint-i-quatre hores m’he quedat una mica més orfe que ja no ho era quan dos amics han fet el seu mutis particular pel foro. Amb el Pep Torrents compartirem anys i experiències de joventut inoblidables amb aquella també inoblidable ‘colla d’estiu de Montserrat’. Amb el Toni Traveria ens vàrem conèixer fa molts anys exercint la nostra professió i passió comuna, el periodisme que volíem cada vegada millor i més lliure. El Col·legi de Periodistes i el Grup de Periodistes Josep Ma Lladó foren –encara que no els únics– dos dels nostres punts principals de trobada, de debat i de reflexió…

Descanseu en pau Pep i Toni  i que la terra us sigui lleu!