M’han fet arribar a casa una carpeta que, sota el títol Vallès Natural, recull uns opuscles-guia d’algunes de les poblacions de la nostra comarca. La carpeta completa aquests opuscles amb sengles mapes dels senders que discorren pel Vallès Occidental i de la descoberta del romànic comarcal en cinc etapes. No sé si la carpeta fa temps que circula o, contràriament, s’acaba d’editar. Desconec també qui en té cura de fer-ne distribució. Sigui com sigui, bo és valorar com cal l’edició d’aquests materials, promoguda pel Pacte per l’Ocupació del Vallès Occidental (una organització, segons s’explicita, “impulsada per la Comissió Europea per tal d’optimitzar els recursos (…) amb accions innovadores que es basin en la cooperació de tots els agents públics i privats de la comarca”). No em costa gens reconèixer que els opuscles-guia m’han fet descobrir circumstàncies i fets relatius al Vallès Occidental que ignorava. Potser és per això mateix que m’he promès que recorreria els racons de la geografia comarcal durant els caps de setmana d’aquesta tardor i d’hivern i que, especialment, faré els itineraris naturals que en els opuscles-guia es proposen. Com que en la carpeta no es fa oblit dels llocs que en cada població hom pot satisfer les necessitats de l’estómac, em proposo acabar les meves visites turístiques davant una taula ben parada d’especialitats culinàries… I és que després de veure els opuscles-guia de la carpeta, m’he convençut que a voltes busquem lluny allò que tenim a tocar de casa.

Publicat a El 9 Punt, l’11 d’octubre de 2001