Ous i Castanyes. Peres i pomes. Sumes i multiplicacions. Isòbares i abscisses. Tots ells objectes i conceptes de difícil i mútua relació.

Anglès i Francès. Castellà i Català. El fred nord del nord i el calent sud del nord. Cent i escaig d’anys i un mil·leni d’història. Constitució federal simètrica mai no acceptada i Constitució i Estatut d’Autonomia assumits. Fet diferencial i diferències de fet. Canadà i Espanya. Quebec i Catalunya. Amèrica i Europa. Idees i conceptes que, per als uns, estableixen diferències suficients i que, per als altres, presenten aspectes en comú. Tot depèn del color del cristall a través del qual s’observa el món.

Quan érem joves, vàrem aprendre que les revolucions ni són iguals ni exportables. Que un punt en el mapa, més enllà de la seva ubicació geogràfica, és resultat d’una història i d’una cultura. Avui, que potser ja no som tan joves, en adreçar l’esguard “nord enllà / on diuen que la gent és noble i culta…” hem observat que, ben a prop nostre, hi ha un nord-est en el qual la rauxa d’uns pocs ha anorreat la voluntat i les il·lusions d’una col·lectivitat.

Mai no pot preocupar a ningú el transitar pels camins de la llibertat i del diàleg, els quals porten a la destinació que els ciutadans desitgen. Si, però, cal prevenir-se de transitar pels senders que marquen la violència i la força de les armes, els quals només condueixen a l’abisme.

Publicat a El 9 Nou, el 5 de novembre de 1995