L’arbre, a voltes, no ens deixa veure el bosc. En temps de dificultats i d’allaus informatius, es produeixen notícies que per ser-ne els seus subjectes principals els mitjans de comunicació, solen passar massa desapercebudes pel gran públic malgrat la possible incidència que poden tenir en quant al domini, a la qualitat i a la proximitat de la informació.

Una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (del TSJC) anul•lava la resolució del Govern de la Generalitat de l’any 2006 per la qual havien estat adjudicades 22 freqüències d’FM a corporacions locals per a la prestació del servei públic de comunicació. La sentència era resultat, al seu torn, d’una impugnació que l’Associació Catalana de Ràdio (ACR) havia presentat contra aquesta adjudicació. És en aquest context, que la sentència del TSJC al donar la raó a l’ACR, posava també en qüestió la continuïtat de les freqüències que foren adjudicades pel govern de la Generalitat a corporacions locals i que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) havia ratificat. Casualment, només fa unes setmanes, la patronal catalana de la ràdio –l’ACR— havia fet arribar un escrit a la Secretaria General de Presidència de la Generalitat de Catalunya en el que reclamava les 22 freqüències adjudicades a corporacions locals per a ser usades per ràdios privades, i proposava que es limitessin les competències del CAC pel què fa a les potestats reguladores de les quals disposa sobre les cadenes privades de radiodifusió. L’escrit demanava també –i això és el més transcendent–, el tancament del Consorci de Comunicació Local i de COMRàdio.

No cal ser un expert per adonar-se que en el rerefons d’aquesta situació hi nia una ofensiva de les ràdios privades contra les ràdios públiques locals; ofensiva que és l’aiguabarreig resultant del fet que les ràdios privades de Catalunya, a través de la patronal que les agrupa, volen impedir, d’una banda, la continuïtat de les emissores de titularitat pública –que pel seu caràcter no estan condicionades a l’obtenció de beneficis econòmics–, i de l’altra repartir-se el pastís dels ingressos que les emissores de titularitat pública obtenen per publicitat. Davant aquest estat de coses cal fer un parell de consideracions. La primera: la maduresa de les democràcies es mesura també per la pluralitat dels seus mitjans de comunicació i per l’absència de discursos únics que per definició són contraris al foment de la diversitat d’opinió i de línies editorials. La segona i per evitar qualsevol malentès: una cosa és reconèixer que cal un debat aprofundit i seriós sobre el finançament i la regulació dels mitjans públics locals i comarcals, i una altra ben diferent és qüestionar la seva existència amb tanta lleugeresa i amb un marcat ànim de lucre excloent.

La convivència entre mitjans privats i públics és garantia d’accés dels ciutadans a la informació de proximitat, atès que són aquests mitjans públics locals, els que per la seva essència més la poden garantir. La desaparició de 22 emissores locals i l’hipotètic tancament de la CCL i de COMRàdio seria un mal pas i una sotragada difícil de reparar pel món de la comunicació local pel fet que, de facto, desapareixeria una part essencial de la informació de proximitat que les cadenes de ràdio privades no poden cobrir. Però si la postura que defensa la patronal de la ràdio és preocupant a l’obviar el paper que les emissores locals juguen al servei de la col•lectivitat, encara ho és més observar com en l’equip directiu de l’ACR hi ha periodistes d’una llarga trajectòria i reconeixement professional en la defensa de la pluralitat i de la qualitat de la informació.

Publicat a Diari de Sabadell, el 5 de maig de 2011