La valoració econòmica dels danys causats per l’exagerada i il•legal tal•la d’arbres a Can Bon Vilar i a Torrebonica on s’està construint el futur camp de golf d’El Prat ascendeix, segons l’Ajuntament de Terrassa, a 152 mil euros. Per l’ADENC el càlcul es queda curt. Sigui com sigui, de l’expedient incoat per l’Ajuntament de Terrassa als promotors del Reial Club de Golf d’El Prat, es desprèn que l’ADENC tenia més raó que un sant quan va fer la denúncia. Això no obstant, les obres han continuat. Tot plegat perquè els promotors saben que al final, com a molt, hauran de satisfer una multa que en qualsevol cas serà de menor quantia si es té en compte el dany forestal ocasionat.

De ben poc hauran servit les denúncies que l’ADENC va fer davant l’Ajuntament de Terrassa i davant la Generalitat de Catalunya tot just iniciar-se els treballs d’explanació. Els expedients, això sí, han anat seguint el seu lent caminar i les resolucions finals arribaran quan el mal ja no té remei. La pregunta és qui i com es depuraran les responsabilitats que es deriven de la destrossa forestal irrecuperable portada a terme? Els promotors en tindran prou amb satisfer la multa (l’import de la qual, molt possiblement ja havien previst a l’hora d’establir les despeses que l’execució de l’obra comportaria). La factura ecològica l’estem pagant els ciutadans que hem vist com s’ha malversat un patrimoni forestal centenari sota el pes dels interessos d’uns pocs que, això sí, ben aviat podran practicar el golf en uns terrenys exclusius.

Publicat a El 9 Punt, el 27 de juny de 2002.