Si fem cas a les declaracions que el nou conseller de Medi Ambient, Felip Puig, ha fet a El 9 Nou, caldrà pensar que un aire nou pot entrar en el govern de la Generalitat de Catalunya pel que fa a qüestions medioambientals. Tant de bo que així sigui i que, d’una vegada, assistim a la definició i a l’aplicació de polítiques de creixement sostenible. Les referències del nou conseller a Gallecs, als camps de golf i, especialment, al traçat del quart cinturó entre Terrassa i Granollers, fan concebre esperances d’un comportament més meticulós i respectuós envers el territori i els ciutadans.

Però tampoc no cal fer-se més il·lusions que les estrictament aconsellables ja que, com molt bé es deia en l’editorial de dilluns, el conseller “és un polític que sap nedar i guardar la roba” i que “no ha fet cap afirmació absolutament tancada”. Això no obstant, que un conseller s’atreveixi a dir, sense pèls a la llengua,  que el quart cinturó, en el seu traçat entre Terrassa i Granollers quedarà aparcat sine die i que no s’estigui de reconèixer que els camps de golf no causen només afectacions sobre els recursos hídrics ja que “l’ús privatiu o obert de segons quins entorns o paratges suposa també una afectació”, és tot un bon símptoma.

Té raó el conseller quan assegura que en tot cal trobar un punt d’equilibri. Però cal esperar que aquest punt d’equilibri es trobi ben equilibrat i no pas desequilibrat, com sempre, a favor dels mateixos. I amb això no es tracta simplement de fer un fàcil joc de paraules.

Publicat a El 9 Nou, el 9 de desembre de 1999