Ben pocs ho deuen saber. Però el cert és que Sant Quirze del Vallès es troba agermanada amb la cubana Antilla; una població que forma part d’una de les províncies orientals, i menys turístiques, de la illa caribenya. Concretament la d’Holguín. L’artífex i promotor de l’agermanament ha estat l’entitat Ateneu del Món, el qual, enguany, ha promogut una visita col·lectiva a aquella població germana cubana. Vint-i-sis viatgers van prendre part en aquesta visita i van tenir ocasió de veure i de viure la Cuba profunda; la que s’amaga darrera dels prospectes i de les propostes turístiques de tota mena. No cal dir que entre St. Quirze i Antilla hi ha poques coincidències. No obstant i això, n’hi ha una que és especialment remarcable: que ambdues poblacions són riques i plenes, a despit que ho siguin en valors diferents. Mentre Sant Quirze ho és en valors materials, Antilla ho és en frescor, humanitat, desinterès i afabilitat, amb uns habitants disposats a compartir el poc que tenen. Així és que l’agermanament entre Antilla i Sant Quirze troba el seu sentit en la complementarietat que hauria d’establir-se entre ambdues poblacions. Si St. Quirze del Vallès aporta a Antilla valors materials susceptibles de millorar les condicions de vida dels seus habitants, Antilla aporta a St. Quirze valors humans. Uns valors cada vegada més absents en la nostra societat. Un deu, doncs, per l’Ateneu del Món i per l’Ajuntament de Sant Quirze. Per ser solidaris i per comprometre’s -comprometre’ns- amb d’altres realitats socials.