No. No és tracta de l’eslògan de cap nova campanya promoguda pels barcelonins. Més aviat el títol de la columna d’avui, respon al fet que des de la revetlla de Sant Joan, Barcelona es troba una mica més a prop del Vallés Occidental. Almenys pel què fa als caps de setmana i als dies festius. Tot gràcies als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que, després de pensar-s’ho molt, s’han decidit ampliar l’horari del servei de trens. D’aquesta manera, els que per qüestions professionals, d’estudi o lleure, s’han de traslladar a Barcelona, tenen motius suficients per agrair la iniciativa ja que gaudiran de més facilitats a l’hora de tornar del cap i casal.

Però com que està demostrat que les “cosas de palacio van despacio”, al saludar l’ampliació del servei de trens, val la pena aprofitar l’avinentesa per a reivindicar que la mesura es faci extensiva ben aviat també als dies feiners. I posats a demanar, que RENFE prengui bona nota de l’invent i actuï en conseqüència.

Amb un més ampli horari de funcionament s’enalteix la condició i vocació de servei públic del Metro del Vallès. A l’ensems que constitueix una raó de pes a l’hora de baixar a Barcelona còmodament. I això sense perdre de vista que l’ús del tren, és beneficiós per la salut personal i col·lectiva perquè: a) reverteix en la tranquil·litat d’un mateix —s’eviten pèrdues de temps i de nervis innecessaris—; b) beneficia la butxaca d’un mateix —el tren  és més econòmic que no pas el cotxe—; i c) repercuteix positivament sobre la butxaca col·lectiva i sobre el medi ambient —no cal invertir tant en carreteres i no contamina—.

Publicat a El 9 Nou, el 25 de juny de 1998