L’aeroport sabadellenc, juntament amb els de Reus i Girona, està de màxima actualitat. Tot plegat perquè, abans d’ahir, es va reunir la comissió bilateral de traspassos Estat-Generalitat de Catalunya –que presideixen el ministre Sevilla i el conseller Saura–, la qual va acordar la creació de la ponència que haurà d’estudiar les condicions de traspàs de la titularitat d’aquests tres aeroports catalans a la Generalitat de Catalunya. El cert és que el traspàs de la titularitat dels tres aeroports no és una qüestió que estigui contemplada de manera expressa en el nou Estatut de Catalunya. Això no obstant, amb la decisió de la comissió bilateral de posar en marxa el procés encaminat a traspassar la titularitat de les instal•lacions aeroportuàries de Girona, Reus i Sabadell a la Generalitat, no es fa més que atendre una vella petició que des de Catalunya es venia formulant fa força temps. Per ser més precisos, des de Catalunya es ve reclamant el traspàs de tots els aeroports catalans, El Prat inclós, per tal d’aconseguir que el sistema aeroportuari de Catalunya pugui ser gestionat de manera coherent des de la Generalitat de Catalunya. De moment, però, l’aeroport d’El Prat no té cabuda en el paquets inicial de traspassos i continuarà essent gestionat per AENA. Tot sembla indicar, però, que la més important instal•lació aeroportuària de Catalunya difícilment serà traspassada a la Generalitat de Catalunya en el futur. Com a molt, la gestió d’El Prat podria passar a mans d’un consorci que, en qualsevol cas, seria depenent d’AENA.

Sigui com sigui, el fet que el nostre aeroport pugui passar aviat a ser gestionat per la Generalitat de Catalunya, ha de ser una bona notícia; una notícia que ha de reportar-nos força avantatges. Si més no perquè l’aeroport de Sabadell, malgrat les restriccions de les quals disposa pel seu tamany i per la zona densament poblada en la qual s’ubica, veurà definit definitivament el seu futur i el seu paper en el context del conjunt de la resta d’instal•lacions aeroportuàries catalanes. Està clar que l’aeroport sabadellenc no només hauria de mantenir les seves actuals prestacions i funcions com a instal•lació de serveis aeroportuaris i de formació de pilots que ara és, sinó que les hauria de veure ampliades cap a altres serveis com ho seria el d’acollir operacions de petits aparells comercials o privats que, tal com estan les coses, cada vegada ho tindran més difícil per operar a l’aeroport d’El Prat.

Però més enllà d’aquestes consideracions de futur, amb el traspàs de la seva titularitat a la Generalitat de Catalunya, l’aeroport de Sabadell hauria de veure consolidat el seu paper indiscutible d’instal•lació capdavantera de l’aeronàutica a Catalunya i, en aquesta condició, poder acollir instal•lacions que permetessin als seus visitants l’aproprar-se al coneixement de la història de l’aviació a Catalunya. L’aeroport, a més, ha de jugar un paper destacat com a eix vertebrador d’indústries relacionades amb l’aeronàutica. De fet, des d’aquest punt de vista, la ja anunciada Fira de l’Aeronàutica que servirà per inaugurar el Palau de Congressos de Sabadell la propera tardor, haurà de contribuir a reforçar el caràcter de la nostra ciutat com a referent de l’aeronàutica, no només a Catalunya sinó que també a la resta d’Espanya. I al costat d’aquestes oportunitats que s’obren per al nostre històric camp de l’aviació, caldrà continuar treballant per tal de dotar-lo de les més avançades i efectives mesures de seguretat que han de convertir la instal•lació en un equipament segur i fiable.

Ara només cal esperar que el procés de traspàs de la titularitat dels aeroports de Reus, Girona i Sabadell a la Generalitat de Catalunya no s’allargui més del què sigui estrictament necessari i que el nostre aeroport recuperi el dinamisme que tenia ara fa un parell d’anys, abans que dos dissortats accidents fossin aprofitats per qüestionar-ne el seu futur.

Publicat a Diari de Sabadell, el 19 d’abril de 2007