Després d’anys i panys tot sembla indicar que han quedat fixats els criteris que han de presidir la rehabilitació de l’àrea del centre de Sabadell, tant maltractada les dues darreres dècades arran les actuacions de tota mena que l’han afectat. Si res no es torça, les obres per recuperar aquest espai central començaran a finals d’aquest mateix any, una vegada s’acabin de concretar tots els detalls i es signin els convenis corresponents entre els governs local i autonòmic.

El projecte del nou passeig, que encara pot ser retocat en funció de les aportacions que s’hi puguin fer durant el període d’exposició pública, és el resultat d’un llarg procés que va iniciar-se l’any 2009 –amb un cicle de sessions-debat i amb el treball de quatre taules temàtiques–, i que va concloure amb l’elaboració d’un document síntesi que recollia el sentir de les entitats i persones que participaren en el procés. Després es va convocar un concurs d’idees que va quedar desert. Va ser llavors quan des del govern de la ciutat es va encarregar als serveis tècnics municipals que a partir dels materials recollits i amb la interlocució de l’Oficina del Centre,  elaboressin el projecte que finalment es va donar a conèixer la setmana passada; projecte que, això no obstant, no compta ara amb l’assentiment generalitzat de les persones i de les entitats i institucions que es varen  implicar en la primera fase d’aquest llarg procés que consideren que la proposta presentada no recull moltes de les aportacions que formaven part del document síntesi que va precedir a la convocatòria del concurs d’idees.

Sigui com sigui, de la proposta presentada per l’Ajuntament se’n poder destacar alguns punts com, per exemple, el seu caràcter integrador al tractar sota una mateixa concepció uns espais urbans (plaça de l’Àngel, Passeig de Manresa, Passeig de la Plaça Major, Recó del campanar i Plaça del Dr. Robert) que fins ara havien estat tractats de maneres molt diferents. Un segon punt a ressaltar és la consolidació d’aquesta àrea central sabadellenca com a espai d’ús preferent per als vianants. S’enforteix d’aquesta manera l’esperit de punt de trobada que el passeig tenia, alhora que es potencia l’àrea com a eix cultural i cívic al treure un major partit d’espais emblemàtics (com el racó del campanar), que es proposa fer-los més accessibles i idonis per acollir qualsevol tipus de manifestació cultural i cívica. Tanmateix, però, el projecte presenta alguns llacunes que hauran de ser resoltes com, per exemple, de quina manera es compatibilitzarà, tenint en compte el tractament uniforme que s’ha previst donar a tot el paviment, la circulació de vehicles públics i de serveis amb la seguretat dels vianants. Un altre aspecte a afegir als contres es deriva de l’aparent manca d’una fàcil interconnexió entre els serveis públics de superfície (taxi i autobusos) i del tren  amb l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com un dels elements centrals de tot l’espai.

I posats, de ben segur que amb la redacció del projecte hauria estat bo aprofitar aquesta oportunitat per plantejar la possibilitat d’unificar sota una mateixa denominació dos dels espais centrals, precisament els que ara coneixem com a Passeig de la Plaça Major (que fa pensar que hi ha una plaça Major que ja no existeix) i com a plaça del doctor Robert. Identificar ambdós espais simplement com a Passeig o refondre’n els seus dos noms actual en un de sol sota la denominació de Passeig del doctor Robert, podrien ser una bona solució.

Publicat a Diari de Sabadell, el 28 de juny de 2012


Podeu veure la presentació virtual del projecte al web de l’Ajuntament de Sabadell, o clicant aquí mateix