Les Associacions de Veïns de Sabadell no acaben d’estar satisfetes amb l’actual equip de govern municipal. D’entre totes elles la que es mostra més crítica amb l’actuació municipal és la de la Creu Alta que no té cap mena de dubte de puntuar amb un zero el grau d’atenció que l’ajuntament té envers aquest populós barri. Si ens atenem a la història, no els falta raó als representants veïnals creualtencs per queixar-se. Tot plegat perquè des que la democràcia municipal és entre nosaltres, la Creu Alta ha estat una mena de Ventafocs dels diversos governs municipals que des de l’abril de 1979 s’han succeït. Les reivindicacions dels creualtencs han caigut tradicionalment en sac foradat i només els efectes indirectes de l’Eix Macià, han permès millorar alguns dels molts problemes del barri, com és el cas dels seus accessos viaris. Amb les darreres eleccions municipals i amb els resultats que d’elles se’n derivaren, semblava que, finalment, seria l’hora de la Creu Alta i que el barri mereixeria l’atenció municipal de la qual fins llavors no havia gaudit. Però està vist que de bones intencions l’infern n’és ple i que les perspectives que en l’horitzó es dibuixaven no eren res més que un miratge.

Davant aquest estat de coses els creualtencs hauran de concloure que els seus mals deuen radicar en les seves arrels històriques. I és que la Creu Alta va pertànyer, fins el 1904, al terme de Sant Pere de Terrassa i la seva annexió a Sabadell va ser conseqüència d’un dels pocs pactes que entre ambdues ciutats s’han establert al llarg de la història…

Publicat a El 9 Punt, el 24 de gener de 2002