La contaminació urbana, és un dels problemes que més preocupen a l’hora de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Els experts asseguren que un 6% dels decessos troben el seu factor desencadenant en els efectes negatius que la contaminació causa sobre les persones. També són els experts els que ressalten que són els vehicles a motor els agents contaminants més destacats. D’aquí que fàcil sigui concloure que qualsevol mesura que potenciï l’ús del transport col•lectiu hauria de gaudir d’entrada de totes les benediccions possibles. Les recents mesures d’integració tarifària i d’extensió horària del transport públic metropolità, ha donat com a resultat immediat l’increment en el seu nombre d’usuaris. Per això deu ser bo no descansar gens ni mica per tal de millorar constantment infrastructures i xarxes de transport col•lectiu, ampliant-les i, per damunt de tot, acostant-les a la ciutadania. També per això mateix, les al•legacions que sobre el Pla Director d’Infrastructures del Transport Públic Col•lectiu van ser presentades per l’Ajuntament de Sabadell davant l’Autoritat del Transport Metropolità (amb la decidida voluntat d’aconseguir una major rendibilització de les possibilitats que les xarxes ferroviàries de RENFE i dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ofereixen al seu pas per Sabadell), no haurien de caure en sac foradat. I és que a més del guany que els sabadellencs n’obtindrien, ambdues companyies transportistes hi guanyarien també amb un major nombre d’usuaris…

Publicat a El 9 Punt, el 7 de febrer de 2002