L’actual composició del Parlament de Catalunya donarà més marge per al joc polític d’una institució que semblava hagués quedat hivernada. El desequilibri existent fins fa poc a la cambra catalana, feia que la força política dominant disposés d’un gran poder a l’hora de fer marxar el Parlament pels camins que al govern de la Generalitat de Catalunya més plaents li eren. Des de les eleccions d’octubre, la cambra catalana ha recuperat un protagonisme que mai no hauria d’haver perdut i, el què és més important, la possibilitat del debat polític obert i sense limitacions. Exemple d’aquesta nova dinàmica parlamentària ho va ser el recent debat sobre mitjans audiovisuals, el qual no hauria estat possible si la distribució d’escons en la cambra s’hagués mantingut tal com era en legislatures anteriors. A més, la presència en la cambra de dues grans personalitats polítiques, com són Pujol i Maragall, ha de ser beneficiós per al conjunt de la societat catalana i per al futur de Catalunya.

Amb seguretat, doncs, la cambra autonòmica catalana, viurà una fabril activitat mentre, en l’horitzó, s’anuncia un altre debat nogensmenys rellevant i transcendent: el que té a veure amb aspectes de l’ordenació territorial de Catalunya. De fet, damunt la taula de treball dels socialistes ja hi ha els papers preliminars que hauran de servir per a definir una proposta en matèria de la regionalització de Catalunya i en un termini màxim d’un any, segons que van assegurar, no fa massa dies, en una reunió que celebraren a La Seu d’Urgell. En la mateixa reunió, els socialistes van decidir també impulsar deu mesures adreçades a fer possible una millora de la qualitat de vida pirinenca i d’entre les que en destaquen l’establiment d’una Regió dels Pirineus, l’execució d’un Pla d’Accessos a la serralada i la creació de la marca de qualitat “Pirineus”.

De ben segur que a l’entorn de les propostes que els socialistes comencen a perfilar, hi haurà molt a dir. En qualsevol, però, constitueixen la base d’un debat i d’una actuació legislativa que portarà a l’adopció de mesures en favor dels Pirineus i dels que en ells hi habiten. La composició del Parlament de Catalunya -com dèiem en començar- facilitarà el debat i la discussió d’aquestes qüestions fonamentals si de veritat es vol col·locar els Pirineus en la senda d’un futur més prometedor i engrescador que no pas ara.

Publicat a El Periòdic d’Andorra, el 29 de desembre de 1999