Estem instal•lats en el què hem convingut en anomenar societat del benestar. Una societat que ens ha acostumat a poder exigir-ho tot a canvi d’estar disposats a cedir en ben poc. Oposar-se amb força a projectes de l’administració o privats és, alhora, una garantia i una exigència de democràcia i, de ben segur, això evita abusos de poder i injustícies. I és que oposar-se a alguna cosa és un dret fonamental; és un dret intrínsec en l’exercici de la democràcia. Però, novament, cal recordar que els drets han de ser exercits sempre amb criteri, sense fer-ne mai una arma demagògica i sense que avantposem l’interès particular per damunt del general. En massa ocasions ens ha estat possible adonar-nos com l’oposició a determinades actuacions arrenca de la defensa d’uns estrictes interessos personals, d’uns estrictes interessos particulars. La protesta sistemàtica, fonamentada en arguments que no expliquen tota la veritat, pot anar contra el progrés, contra el benestar de la majoria i contra un concepte de societat basat en el bé comú. No calen exemples, encara que sigui oportú recordar que la polèmica del recorregut de l’AVE pel subsòl de la ciutat de Barcelona amaga, darrera seu –o en aquest cas sota seu– els interessos particulars –i segurament lògics– de les persones que habiten les zones afectades pel traçat del nou ferrocarril. De la mateixa manera que la principal oposició a l’aeroport de Sabadell prové de les persones que habiten en indrets en els quals els ajuntaments han permès la construcció d’habitatges, sense tenir en compte les servituds, també lògiques, que un equipament preexistent com l’aeroport sabadellenc comportava.

Tot plegat bé a compte arran l’informe que, abans d’ahir, donava a conèixer el Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Una entitat col•legial de prestigi i de referència a casa nostra. L’informe dels enginyers presentat reflexiona sobre les necessitats energètiques de Catalunya per continuar creixent i crear riquesa i anuncia que, probablement, en uns 15 anys podria produir-se un crash energètic atès el progressiu esgotament d’energies fòssils i el creixent augment del consum energètic mundial. L’informe ressalta que per fer front a aquesta situació cal treballar amb decisió per desenvolupar altres fonts energètiques i, al mateix temps, augmentar les renovables (la solar tèrmica, l’eòlica, la fotovoltaica i la biocombustibles). Afegeix que la potenciació d’aquestes darreres fonts energètiques tindrà dos efectes positius: d’una banda, reduir la nostra dependència de les energies fòssils i, de l’altra, pel fet que aquestes energies són més respectuoses amb el medi ambient. Però enumerades aquestes qüestions, els enginyers catalans afegeixen que des del seu punt de vista, les fonts energètiques renovables són insuficients per garantir el subministrament d’energia que Catalunya necessitarà en pocs anys. Els enginyers encara van més enllà quan insinuen que, a més d’altres mesures com la interconnexió de les xarxes elèctriques espanyola i francesa, caldrà tenir en compte novament l’energia nuclear.

A la vista d’aquest informe, a banda que s’han d’estudiar i aplicar les mesures necessàries, cal treballar per desenvolupar la consciència col•lectiva del consum equilibrat i responsable de l’energia. No és sostenible que diguem no a determinades alternatives i no estem disposats a fer res per reduir el consum, en l’espera que algú trobi la recepta màgica que resolgui la situació. S’imposa que contra la cultura del no despleguem la cultura del creixement sostenible i responsable. Si no s’actua d’aquesta manera, si col•lectivament no estem disposats a adoptar mesures efectives, el futur que ens espera és ben galdós. Només cal, sinó, anar a veure el documental que s’està projectant a les pantalles dels nostres cinemes amb el títol d’”Una verdad incómoda”; un documental que ens situa davant l’evidència dels fenomens que es deriven de l’incessant abocament de CO2 a l’atmòsfera conseqüència de la creixent explotació de fonts energètiques d’origen fòssil.

Publicat a Diari de Sabadell, el 7 de desembre de 2006