S’ha dit i escrit repetidament que és en temps de crisi quan hem de treure profit de les oportunitats que es presenten i fer-ho mitjançant la innovació i l’emprenedoria. Només cal –i això certament no és precisament gens fàcil– identificar aquestes oportunitats i posar fil a l’agulla per concretar-les. Qui ho faci, de ben segur estarà en millors condicions que no pas la resta quan s’albiri la llum al final del túnel. I això que és vàlid tant en l’àmbit personal com en el de les organitzacions econòmiques o socials, també ho és per a qualsevol col•lectivitat disposada a no perdre passada ni a deixar-se vèncer pels pessimismes galopants habituals en dies de crisi. En aquesta actitud positiva de treure profit de les oportunitats, Sabadell disposa ja d’una certa experiència que li va permetre, ara fa una trentena d’anys, superar uns altres moments difícils. Fou a finals de la dècada dels anys 70 i inicis dels 80 del segle passat quan Sabadell veia com la seva indústria hegemònica per excel•lència –el tèxtil— entrava en caiguda lliure i amb ella arrossegava a la indústria metal•lúrgica auxiliar del tèxtil. Davant això, la resposta ciutadana fou la d’obrir un ampli debat que girà a l’entorn de la mostra “Sabadell Proposa” i, a partir d’això, innovar quant a la seva estructura productiva potenciant el desenvolupament d’un sector cabdal: el de serveis de qualitat. De manera paral•lela, en l’àmbit d’infraestructures urbanístiques,  s’apostà per la vertebració d’un modern eix comercial –l’Eix Macià— capaç de competir amb l’oferta que ens arribava des dels macrocentres comercials de moda que s’obrien a escassos quilòmetres de la nostra ciutat. I això sense oblidar en cap moment que amb aquesta actuació no n’hi hauria prou per acarar el futur i que calia animar la creació d’indústries innovadores amb una alta component tecnològica. El resultat d’aquella aposta ciutadana conjunta pública i privada, la podem veure avui quan Sabadell presenta una bona diversitat productiva i alhora manté un alt atractiu comercial i econòmic.

Però com diu la cançó, els anys passen volant i cal sembrar a temps. D’aquí que aquella empenta sabíem no seria aval suficient per a èxits futurs. Sí que havia permès posat negre sobre blanc l’evidència que quan se sumen esforços, les oportunitats es multipliquen i quan es treballa amb decisió i amb il•lusió, es troben nous camins a partir dels quals desenvolupar i fer créixer nou teixit productiu. I per fer créixer aquest nou teixit productiu, per acollir noves indústries, cal concretar unir inversió pública amb inversió privada. I això és el què s’està fent amb el projecte Sabadell Parc Empresarial que s’està fent realitat al sector de Sant Pau de Riu Sec, a tocar mateix d’importants infraestructures com l’aeroport, el ferrocarril, l’autopista C-58 i la Ronda Oest. Es tracta d’una iniciativa empresarial privada que creu en les nostres possibilitats i que ens ha de dotar d’una moderna zona d’activitat econòmica de la qual fins ara no disposàvem. De fet Sabadell Parc Empresarial és, ara com ara, el projecte urbanístic industrial d’iniciativa privada més destacat de la comarca i segur que el de més abast econòmic de Catalunya. Un projecte que la crisi no ha estat capaç d’aturar i que avança d’acord amb el calendari previst tot encaixant perfectament amb el desenvolupament de noves infraestructures viàries i ferroviàries que es troben en fase d’execució.

És així, doncs, com Sabadell disposa avui d’una renovada oportunitat de desenvolupament que ens ha d’estimular i fer-nos sentir esperançats amb el nostre futur com a col•lectivitat. No endebades, el nou pol de desenvolupament empresarial que s’està bastint a Sant Pau de Riu Sec generarà llocs de treball, alhora que obrirà noves expectatives per a l’economia ciutadana. No hem d’oblidar tampoc que Sabadell Parc Empresarial es construeix a tocar de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un fet que atorga un atractiu especial al projecte i el dota d’un alt valor afegit que difícilment trobaríem en qualsevol altre indret i projecte empresarial semblant.

Publicat a Diari de Sabadell, el 20 de març de 2009