TV-3 ha posat cadenat i forrellat a un nou dels seus culebrots. I Sabadell, com abans el barceloní Poblenou, Manresa o la comarca vinicultora del Penedès, passarà a ocupar un espai en l’imaginari dels telespectadors que han seguit les trifulgues dels tèrbols personatges del Laberint d’ombres. Segons que sembla, la inversió sabadellenca feta en la sèrie televisiva ha estat rendible ja que, diuen, els visitants foranis a Sabadell han augmentat. No sé si té res a veure amb aquest èxit del Laberint d’ombres, però una recent guia turística sobre Catalunya repartida com a gadget dominical, descriu els encants de la ciutat sabadellenca fins el punt que l’espai que la guia hi Sabadell és pràcticament idèntic al que destina a Terrassa; una ciutat que, monumentalment parlant, em sembla més interessant que no pas la seva veïna.

Però no cal perdre passada i treure profit de la popularitat que la sèrie televisiva ha atorgat a Sabadell o, millor dit, a l’Eix Macià i al Parc Catalunya. De la mateixa manera que cal aprofitar-se de la proximitat amb Barcelona i apuntar-se els turistes que des la capital són desviats cap als hotels de l’Eix Macià per comptabilitzar-los en el rànquing de visitants que, encara que sigui per causalitat, visiten -o millor pernocten- a Sabadell.

I és qui no es consola és perquè no vol ja que ben mirat, l’interès artístic i arquitectònic de Sabadell supera, ara que ens trobem en temps de qualificacions, un aprovat justet.

Publicat a El 9 Nou, el 20 de juliol de 2000