No deixa de ser una bona notícia que divendres passat es posés en marxa la tuneladora que, dit sigui de passada, podia haver estat batejada amb el nom d’Arraona i d’aquesta manera establir un pont relacional entre passat, present i futur de la ciutat. Sigui com sigui, la tuneladora Sabadell serà la primera de les dues que, a partir d’ara, treballaran per construir les dues galeries ferroviàries subterrànies que des de Can Oriach –connectant les estacions de Plaça d’Espanya, Creu Alta, Passeig de la Plaça Major— s’estendran fins arribar on ara s’aixeca l’estació de Gràcia. Si res no falla això passarà a començaments del 2012. Quan l’obra estigui totalment acabada i els trens de la Generalitat de Catalunya circulin per aquest nou traçat, Sabadell disposarà d’una mini xarxa de metro com a suma del pas per Sabadell de la  R-4 de les rodalies de Renfe –amb les tres estacions actuals més la que s’haurà de construir a Can Llong–, i de la S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya –amb les seves cinc noves estacions locals, inclosa la de correspondència entre ambdues línies ferroviàries a la Plaça d’Espanya–  camí, quan toqui, de Castellar del Vallès. També, si res no ho endarrereix, el mes de juliol de 2011 entrarà en servei el darrer tram de la ronda Oest que es troba ara en construcció, amb la qual cosa es millorarà notablement la connexió entre les autopistes C-58 i A-17 i el sud i nord de la ciutat i especialment amb dos eixos viaris bàsics de la ciutat com ho són les carreteres de Terrassa i de Matadepera.

La suma d’ambdues obres tindrà sens dubte una alta transcendència per la ciutat en molts ordres i sentits. Alhora transformarà de soca-arrel l’estructura sobre la qual avui descansa la mobilitat interna i l’externa de relació amb la comarca. Dues obres que a hores d’ara és la inversió en infraestructures més elevada que el govern de la Generalitat de Catalunya haurà fet a Sabadell des de la recuperació de la democràcia. Per descomptat també la major inversió que mai s’haurà fet a la nostra ciutat en obra pública. Una inversió que pel seu impacte ciutadà només podria ser comparable amb una altra obra infraestructural batejada com l’”obra del siglo” i executada a finals de la dècada dels 60’s i inicis dels 70’s del segle passat i que va fer realitat un vell somni ciutadà com ho era el poder soterrar la línia ferroviària de la RENFE.

Quan els trens del Metro del Vallès circulin pel nou traçat i el vehicles ho puguin per la Ronda Oest fins a Can Oriach, es produirà un canvi radical en els hàbits dels sabadellencs i sabadellenques. Primer, perquè la ciutadania disposarà de més possibilitats a l’hora de moure’s d’un punt a l’altre de la ciutat, i molt especialment per desplaçar-se a Barcelona o a qualsevol altra punt de la comarca connectat Sabadell per via ferroviària. Segon, perquè seran diverses les zones de la ciutat que veuran disminuïda la pressió del trànsit que ara suporten gràcies a les connexions viàries directes que s’establiran a través de la Ronda Oest. Certament caldrà completar la ronda fins a establir-ne la seva connexió amb la que haurà de ser la ronda Est. Però aquesta és una poma d’un altre paner. Tercer, perquè quan Ronda i Metro estiguin en servei, serà el moment a partir del qual caldrà repensar la Gran Via per pacificar-la i fer-la més amable i accessible.

El camí està marcat. Només cal recorre’l sense perdre passada i saber-ne treure totes les possibilitats que les noves infraestructures ens aportaran. I d’aquesta manera definir un nou model de mobilitat ciutadana més eficient i sostenible i que contribueixi a la millora la nostra qualitat de vida.

Publicat a Diari de Sabadell, el 7 d’octubre de 2010