Un recent estudi realitzat per l’Escola d’Estadística de Madrid, conclou que els universitaris espanyols passen unes 315 hores a l’any en els bars de les seves facultats. En d’altres paraules, que els estudiants espanyols inverteixen al bar una hora i tres quarts de cada dia del curs. Si es té en compte que una diplomatura universitària se situa entorn els 150 crèdits acadèmics (unes 1.500 hores lectives), una altra conclusió que pot desprendre’s de l’estudi és que els universitaris espanyols esmercen al bar tantes hores com les que són de teòrica assistència a classe si es cursen estudis de primer cicle universitari.

Però que ningú no s’alarmi del tot ja que és evident que les hores passades pels universitaris al bar no són, necessàriament i en la seva totalitat hores perdudes entre bocata i bocata, cubata i cubata, conversa i conversa. Els que hem tingut la sort de passar per la universitat  sabem que és precisament en el bar on es tanquen grans col·laboracions i cooperacions en matèria d’apunts; on es plantegen i planifiquen molts treballs; on es discuteixen i debaten temes de classe. No obstant el reconeixement de la bondat d’una part de les hores passades al bar, cal constatar que aquelles també són hores d’absentisme a classe. Per això, al marge de qualsevol altra consideració, caldria concloure que les hores invertides al bar pels universitaris espanyols són excessives. Més encara quan es té en compte que la majoria d’universitats disposen d’instal·lacions específiques per l’estudi -sales d’estudi i biblioteques, bàsicament- que no són excessivament usades pels estudiants ja que el mateix estudi, s’encarrega de ressaltar que mentre un estudiant de medicina acostuma a passar una mitjana de quatre hores diàries a la biblioteca, un de periodisme no hi esmerça més de seixanta minuts.

Hauria de preocupar força a les autoritats acadèmiques -en aquest cas les espanyoles- que es donin resultats com els que es desprenen de l’estudi i actuar en conseqüència. D’entre moltes consideracions que es podrien adduir, perquè denoten una preocupant manca d’interès i de responsabilitat per part dels estudiants envers les assignatures que conformen el seus respectius plans d’estudis, factors que tenen una molt directa incidència en l’allargament del temps que passen a la universitat o, el què és el mateix, el baix rendiment acadèmic que actualment es dóna en la majoria de les universitats espanyoles.

Publicat a El Periòdic d’Andorra, el 2 de desembre de 1999