La última enquesta de mobilitat realitzada per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) posa de relleu, d’una banda, la baixa en el nombre d’usuaris del transport públic i, en contrapartida, l’augment dels usuaris del transport privat. De l’altra, quan es va més al fons de les dades resultants de l’enquesta, hom s’adona que la tendència a la baixa solament és aplicable en els casos i per als nuclis de població en què es constat un dèficit de transport públic o una mala connexió entre xarxes; per contra, els nuclis ben servits pel transport públic, el nombre d’usuaris augmenta. La conclusió de la suma d’ambdós factors sembla evident: malgrat s’han portat a terme inversions importants per millorar el transport públic, encara queda molta feina a fer en aquest àmbit.

En justa deducció dels resultats de l’enquesta, s’evidencia que en el cas de Sabadell, la política desenvolupada en matèria de transport urbà, és bona. L’augment del nombre d’usuaris experimentat el darrer any així ho corrobora. Una altra dada significativa i positiva de l’enquesta de l’ATM és que els ciutadans del Vallès Occidental fem un ús creixent del transport públic quan ens desplacem a Barcelona, la qual cosa corrobora que quan es disposa d’una bona xarxa de transport urbà i interurbà. En aquest cas també en aplicació de la lògica de què Terrassa i Sabadell disposen de bones connexions amb Barcelona mitjançant transport públic.

Davant les dades de l’enquesta, ningú no pot negar l’eficiència i l’eficàcia del transport públic en desplaçaments urbans i interurbans quan la qualitat i la freqüència de servei és alta i els ciutadans la perceben com a bona. Per tant es fa recomanable avançant en la vertebració d’una xarxa de transport públic potent, al servei dels ciutadans per dissuadir-los de l’ús del cotxe privat en desplaçaments urbans i interurbans de distància curta. Els perllongaments de les línies dels Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa i a Sabadell cap a Castellar del Vallès previstos en el Pla Director d’Infrastructures (2002-2010), es troben en bona línia de servei i es manifesten com a opcions excel•lents per incidir en la disminució del transport privat. L’assignatura pendent és, en tot cas, les deficients comunicacions actualment existents entre les poblacions del Vallès Occidental i les seves respectives capitals comarcals: Sabadell i Terrassa. En la mesura que es millorin aquestes connexions, avançarem a favor d’unes ciutats més habitables.

Però no n’hi ha prou. Al costat de les accions per la potenciació de l’ús del transport públic, cal adoptar mesures per tal que els ciutadans “es decideixin” a deixar el cotxe a casa quan han d’efectuar desplaçaments curts. Anar a peu o amb bicicleta o utilitzar el transport públic és una bona i saludable solució. Cal tenir ben present que el constant creixement del parc automobilístic posa cada dia més traves a la fluïdesa del trànsit urbà i interurbà i, fins i tot, col•lapsa àrees cèntriques de les ciutats. S’imposa no baixar la guàrdia i continuar batallant i militant en l’objectiu d’aconseguir un transport públic eficaç.

Publicat a El 9 Punt, el 4 de març de 2003