Un bon i vell amic em preguntava ahir perquè jo considerava que calia convocar eleccions des de la presidència de la Generalitat de Catalunya.

Heus aquí la resposta que li donava i que fonamentava com a mínim en tres raons.

  1. Com a mesura urgent per aturar l’atac del govern de l’Estat desfermat contra les nostres institucions democràticament elegides, amb la complicitat dels partits estatals que donen suport a Rajoy.
  2. Perquè estratègicament, un pas enrere pot ser el pas que cal donar abans de conquerir l’objectiu que es persegueix i fer-ho amb una base social més sòlida i més àmplia.
  3. Perquè unes eleccions convocades des de la presidència de la Generalitat obligarà als partits catalans a explicitar quin projecte social de país (l’eix gran oblidat al llarg de tot l’anomenat ‘procés’) ens proposen juntament amb el projecte nacional que defensen.