El turisme és considerat com una font d’ingressos de primera importància per a moltes regions i nacions europees. La major mobilitat dels ciutadans, la cada vegada més fàcil accessibilitat a punts distants, el disposar de bones ofertes turístiques i el fet de gaudir de més temps per a dedicar-lo a l’oci, es troben en la base del creixement que la indústria del turisme ha experimentat en els darrers anys. Això no obstant, no tots els indrets, per bells i accessibles que siguin, ofereixen uns mateixos valors a l’hora de ser seleccionats per un hipotètic viatger. I a la necessària condició de bellesa d’un paisatge o de monumentalitat d’una ciutat per tal que un punt de destinació sigui pres en consideració, cal afegir altres valors, potser més intangibles però convenients. Com, per exemple, que el punt que s’elegeix gaudeixi d’un bon clima o que a l’indret escollit es prestin bons serveis turístics amb un elevat grau i nivell d’atenció al visitant.

No cal que ens allunyem massa de la nostra àrea geogràfica per adonar-nos que tenim la sort de moure’ns en un territori en el qual la naturalesa hi hagi abocat el sac i en el qual paisatge i condicions climàtiques conformen un molt preuat patrimoni. Gaudim, doncs, d’una matèria primera —territori i clima— d’una alta qualitat que ens fa sensiblement diferents a d’altres punts de destinació turística més enllà dels Pirineus i de la Mediterrània. Però per tal que el sector turístic segueixi sent pròsper, cal invertir-hi de forma continuada: en la defensa del patrimoni natural del qual disposem, en infrastructures turístiques de nivell i, per damunt de tot, en qualitat d’atenció al  visitant. Perquè no n’hi ha prou amb unes bones i modernes instal·lacions hoteleres i turístiques si el tracte que es dispensa al visitant és deficient.

Les causes que es troben en la base de l’accident ocorregut fa uns dies en el tranquil llac de Banyoles, ha de moure a la reflexió de tots aquells que tenen quelcom a veure amb el sector turístic ja que una aparent oferta de serveis de qualitat i de respecte envers la natura, pot amagar una desmesurada ambició d’alguns prestadors de serveis turístics, una manca d’inversions i, allò que és pitjor, una escassa consideració envers l’usuari d’aquests serveis. I és que invertir en turisme vol dir, òbviament, invertir en equipaments però també, i per damunt de tot, en atenció a les persones i en respecte a la natura.

Publicat a El Periòdic d’Andorra, el 16 d’octubre de 1998