La qüestió és recurrent i sovint salta a les pàgines dels periòdics i a les antenes dels mitjans audiovisuals i, a més, és especialment oportuna quan és a punt d’executar-se la primera fase del Pla Integral de Renovació del Centre de Sabadell. Faig referència a les mesures que s’estant adoptant a Barcelona per tal d’intentar reduir el trànsit rodat en les zones cèntriques de la ciutat, les quals desperten les més enceses crítiques i els més fervents entusiasmes. Com sempre, tot depèn del punt d’observació de cadascú. Jo em confesso al costat dels entusiastes de posar dificultats al trànsit rodat en les ciutats i en favor de la potenciació del transport públic.

Ara, amb l’inici de les obres del Pla Integral de Renovació del Centre de Sabadell tinc, tanmateix, un doble motiu de satisfacció. D’una banda per la política de l’ajuntament barceloní encaminada a la reducció de carrils de circulació d’accés al centre. De l’altra per la posada en marxa del Pla Integral de Renovació del Centre de Sabadell, que haurà de consolidar les limitacions a la circulació de vehicles privats, amb alts beneficis tant per als vianants com per als comerciants. Per als vianants perquè disposaran de més espai i de més tranquil·litat i seguretat. Per als comerciants perquè la seva oferta comercial podrà ser més atractiva. Un valor afegit que bona falta els fa davant la desigual competència amb les grans superfícies comercials de fora ciutat a la que es veuen abocats i enfrontats.

Felicitem-nos, doncs, que finalment es comenci a apostar per unes unes ciutats més humanitzades i més habitables. Amb el canvi, llevat del cotxe, tothom hi ha de sortir guanyant.

Publicat a El 9 Nou, el 15 de maig de 1997