Ja tenim data per l’entrada en servei de les tres noves estacions del ‘Metro Vallès’ al seu pas pel subsòl sabadellenc. L’anunciava divendres passat el conseller de Territori i Sostenibilitat del govern de Catalunya, Josep Rull. Serà, doncs, el 20 de juliol quan culminarà el procés iniciat el 2005 quan el llavors alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, va plantar-se davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, per demanar-li –per exigir-li– que d’acord amb les previsions contingudes en el PDI 2001-2010 (Pla de desenvolupament d’Infraestructures) fossin incloses en els pressupostos de la Generalitat les inversions corresponents que permetessin executar la prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) “entre Sabadell Rambla i plaça d’Espanya” (tal com el definia inicialment el PDI). Bustos no volia que Sabadell quedés enrere en relació a la veïna Terrassa, ciutat que havia vist incloses en els pressupostos de la Generalitat les partides  necessàries per executar la prolongació dels FGC pel subsòl egarenc i per la construcció de tres noves estacions.

No és ara ni tampoc aquí el moment de discernir sobre l’oportunitat i els detalls (sobretot quant al traçat) del projecte i desenvolupament d’aquesta infraestructura ferroviària que per Sabadell haurà significat una inversió de 430 milions d’euros. El cas és que a partir de finals de juliol –a despit que l’obra encara no es pot donar per enllestida en l’espera dels treballs que hauran de completar el soterrament de vies fins el Castell de Can Feu–, els sabadellencs disposarem d’una singular xarxa de ‘metro’ local que és resultat de la suma dels dos traçats ferroviaris que pel subsòl travessen la ciutat amb un total de set estacions urbanes (una d’elles, la de ‘Sabadell Nord’, de correspondència entre les línies ‘Metro del Vallès’ i ‘Rodalies’); xarxa que ha de contribuir a la millora de la mobilitat ciutadana tant internament com externament i molt especialment amb Barcelona.

Els experts en la matèria no s’acaben de posar d’acord en si amb aquesta ampliació de la xarxa de transport públic local canviarà –i cas que ho faci com i de quina forma– els comportaments i hàbits de les persones per traslladar-se d’un punt a l’altre de la ciutat o per ‘baixar’ a Barcelona. I és precisament des d’aquest punt de vista que no deixa de ser una paradoxa que amb el temps del qual s’ha disposat, no s’hagin portat a terme els estudis pertinents amb la finalitat de conèixer les necessitats de mobilitat local i redactar el pla de mobilitat corresponent que hauria d’haver-se aplicat tan bon punt entrés en servei ‘Metro del Vallès’.

Sigui com sigui, en l’espera de veure i de viure ‘en viu i en directe’ com responem els sabadellencs, d’aquesta obra ja hi ha unes primeres i clares guanyadores que són les persones que des de Manresa o des de Terrassa tenen com a punt de destinació la UAB, que no hauran de viatjar amb rodalies de Renfe fins a Cerdanyola del Vallès per, des d’allí, enllaçar amb els trens que des de Barcelona es dirigeixen a l’Autònoma. Només els caldrà a partir d’ara fer transbordament a l’estació ‘Sabadell Nord’ i enllaçar amb els FGC per arribar a la UAB amb un interessant estalvi de temps. Aquesta circumstància contribuirà a l’augment d’usuaris del ‘Metro Vallès’ que es preveu arribi a ser de l’ordre del 32 %,  gràcies també a la captació de nous usuaris residents als barris de la Creu Alta, Concòrdia, Torreguitart, Sant Bernat i ca n’Oriac.

Caldrà estar ben atents a ‘la jugada’ per ‘no perdre passada’ quant a les oportunitats que la posada en servei del ‘Metro del Vallès’ ha de reportar. Sabrem estar a l’alçada?

Publicat a Diari de Sabadell, el 29 de juny de 2017