No havia passat mai i només per això caldria destacar-ho. L’alcalde de Sabadell i fins nou regidors més van comparèixer davant els veïns de la Creu Alta dissabte passat. Però a banda de comunicar als reunits que la Creu Alta és important i que són importants els projectes municipals que pel barri es reserven, pràcticament res que no es sabés es va dir a la reunió. La situació que la Creu Alta pateix és la conseqüència d’un barri que li ha tocat fer de rera botiga, d’eixida de l’Eix Macià sense contrapartides. No li falta raó a l’alcalde quan diu que les coses no es canvien ni es fan en quatre dies. No obstant això, en els tres anys que l’actual equip de govern porta al front de l’ajuntament, es podria haver definit un pla d’actuació i de recuperació de la Creu Alta, amb projectes i amb dates concretes d’execució. No s’hi val anotar en el capítol d’actuacions a la Creu Alta les que ho són de ciutat, com tampoc les que són complementàries de les servituds d’un Eix Macià que llueix molt però que sembla avergonyir-se del barri que literalment amaga darrera seu. Aquí rau la causa per la qual la Creu Alta reclama solucions i que va portar a l’Associació de Veïns a qualificar amb el zero de la discòrdia l’atenció que el barri rebia de l’Ajuntament. Si l’equip de govern municipal sap escoltar el barri, recollir les queixes dels veïns i actuar en conseqüència, les coses encara es podran redreçar. El centenari de l’annexió a Sabadell del barri de la Creu Alta, que es commemorarà el 2004, podria ser excusa excel•lent per posar data a les actuacions i als projectes pendents…

Publicat a El 9 Punt, el 14 de març de 2002