L’Abans és una obra ingent editada per l’Editorial Efadós que a hores d’ara compta amb més de 100 volums editats. En cada volum es recull la memòria i la fotografia històrica d’una població de Catalunya o de les Illes Balears entre el final del segle XIX i el segon terç del segle XX. Els volums s’editen en fascicles enquadernables al llarg d’un any. Just fa un mes va finalitzar la publicació dels fascicles corresponents al volum ‘L’Abans Sabadell’ que en conjunt consta de 824 pàgines i que presenta textos originals il·lustrats amb un miler de fotografies. Els temes tractats tenen a veure amb l’espai urbà, les festes, la indústria, el comerç i els serveis, la cultura i el lleure, les institucions i les escoles. Els textos es deuen a Josep Alavedra, Isabel Argany, Josep M. Benaul, Virginia Domínguez, Lluís Fernàndez, Marta Ibáñez i Joaquim Sala-Sanahuja (membres tots ells de la Fundació Bosch i Cardellach) mentre que les fotografies provenen de diversos fons familiars, de l’Arxiu Històric i de la Unió Excursionista de Sabadell. El volum ha estat coordinat per Eulàlia Tatché. En la meva condició de director de la Fundació Bosch i Cardellach quan es va començar a gestar ‘L’Abans Sabadell’, se’m va demanar n’escrivís el pròleg que és el que tot seguit reprodueixo:

Les sensacions, experiències i problemes del temps són apassionants. I, cal dir-ho?, angoixosos, aclaparadors. I dins de l’àmbit del temps passat hi ha els records (*)

Aquests mots de Joan Oliver (Pere Quart) conviden a la reflexió sobre el pas del temps per valorar-ne allò que té d’apassionant, d’angoixós, d’aclaparador. La Fundació Bosch i Cardellach, al donar el seu suport a aquesta història gràfica inèdita, vol contribuir a la reconstrucció personal i col·lectiva de la memòria històrica de la ciutat des del moment que estableix la fotografia més antiga que hem localitzat, que data de l’any 1864.

Mentre llegia els esborranys dels textos i repassava fotografies que conformaran l’obra, desfilaven pel meu cap records d’una infantesa que vaig viure intensament i d’uns anys de joventut apassionants; revivia també passatges i paisatges de la història local que els meus avis i els meus pares m’havien narrat durant les llargues tardes dominicals d’hivern asseguts prop de la llar de foc, o mostrat en les inoblidables passejades primaverals i estiuenques pels naixents barris de la ciutat i pel rodal. Comptat i debatut: amb aquesta obra he tingut ocasió de refer una bona part del meu record del Sabadell d’abans; un Sabadell que les successives transformacions i intervencions urbanístiques han desdibuixat a l’emportar-se per endavant una part del patrimoni natural i arquitectònic (civil i industrial) del qual disposàvem.

Quan l’Editorial Efadós es va adreçar a la Fundació Bosch i Cardellach demanant-nos la nostra col·laboració en aquest seu projecte editorial, vaig adonar-me que es tractava d’una oportunitat que no podia ni podíem defugir; així que immediatament vaig convocar «gent de la casa» –és a dir, membres especialistes en història local– per conèixer el seu parer i per demanar-los la seva col·laboració. No vaig haver d’insistir quant a l’interès que l’obra tenia per a la Fundació i per a la ciutat de Sabadell. D’aquí que he d’agrair a Josep Alavedra, Isabel Argany, Josep Maria Benaul, Virginia Domínguez, Lluís Fernàndez, Marta Ibáñez i Joaquim Sala-Sanahuja la seva disposició per col·laborar en aquest projecte i per elaborar-ne els textos. També a Jaume Puig per les seves aportacions en la part del creixement urbà i a Oriol Canadés per la tasca de documentalista.

Disposar de bons textos era condició necessària que no pas suficient per a una obra fonamen- talment gràfica com aquesta. Calia doncs trobar també les millors fotografies. I aquesta tampoc no era una tasca gens fàcil. És cert que el projecte de recerca «Les veus del tèxtil» i l’exposició «Voltant del mercat 1957-1960», amb fotografies de Francesc Esteve, ens van fer adonar de l’aval del qual disposàvem per cercar i trobar fotografies històriques. Avui, quan estem tancant el primer capítol d’aquesta obra, podem dir que la resposta a la crida ciutadana que vam fer per a obtenir imatges inèdites, ha estat un èxit. Tenim fins ara identificats un centenar de cedents, i hem descobert molts petits tresors fotogràfics familiars compilats al llarg dels anys. Estem en deute amb tots ells i, malgrat que algunes fotografies no podran encabir-se en la publicació, una còpia de totes elles quedarà dipositada i documentada (lloc, procedència i autoria) al nostre arxiu, a disposició de tothom que les vulgui consultar. Tanmateix, he d’agrair als bons amcis Esteve Renom i Montserrat Llonch l’haver posat a la nostra disposició el seu valuós arxiu fotogràfic per seleccionar les imatges més adients per ser reproduïdes a L’Abans.

Aquestes paraules d’agraïment les he de fer extensives a Eulàlia Tatché (per la tasca de coordinació) i a la resta de membres de la Junta de la Fundació pels seus suggeriments. I encara, en aquesta relació de persones de les quals aquesta obra n’és deutora, he de fer esment de l’Arxiu Històric de Sabadell i de la Unió Excursionista de Sabadell, que ens han obert l’accés a fotografies dels seus fons respectius, i dels membres del Patronat de la Fundació Bosch i Cardellach pel seu suport. Menys encara puc oblidar-me del personal de la «casa», les incansables Laura Vicens i Martina Moirón. Sense totes aquestes complicitats i col·laboracions a les quals acabo de fer referència, l’obra que ara tenen a les mans no hauria estat possible, a despit de la professionalitat, paciència i bon fer demostrats per l’Editorial Efadós.

____________________

(*) Joan Oliver (Sabadell, 1899 – Barcelona, 1986). Temps, records. Sabadell: Fundació La Mirada, 1960