A partir del primer d’octubre Sabadell disposarà altra volta d’una emissora de ràdio d’àmbit local. És d’aquesta manera, com l’indicatiu Ràdio Sabadell torna sentir-se a través dels aparells de ràdio ja que, des de fa unes setmanes, l’emissora pot sintonitzar-se en el 94.6 de la FM, el punt del dial des del qual emet, ara en període de proves. Excepcionalment, durant els dies de la Festa Major de Sabadell, la nova emissora es preestrenarà amb una programació especial.

Mentre no arriba el primer d’octubre i coneguem com serà el nou projecte radiofònic local, hem d’apostar al seu favor a l’hora que hem de fer vots per tal que els èxits acompanyin la singladura de la naixent emissora municipal sabadellenca; una emissora que, d’altra banda, ha de lligar la història radiofònica local entre l’ahir –representada per la històrica i desapareguda estació radiofònica EAJ-20 Radio Sabadell, primer, i Ràdio Sabadell, ràdio comarques catalanes, després– i l’avui. De moment, la futura emissora municipal s’està preparant per sortir a les ones, amb un equip de persones altament motivat i amb ganes de desenvolupar un projecte radiofònic imaginatiu de servei ciutadà, que es presenta ple d’oportunitats, però també de desafiaments. El temps i els ciutadans seran els jutges que dictaminaran entorn la qualitat i l’eficàcia del naixent projecte radiofònic. En qualsevol cas, des d’ara mateix queda fora de qualsevol dubte que, amb la nova emissora municipal, Sabadell recuperarà una normalitat radiofònica que mai no hauria d’haver perdut.

Publicat a El 9 Nou, el 30 d’agost de 2001